Siirry suoraan sisältöön

Integraalinen

Fysioterapia
N=1 Oppimiskokemus tulossa 2022-2023.

 

 

01

Integraalinen Fysioterapia?

Integraalinen Fysioterapia on kahden viikonlopun Flipped Classroom periaatteella operoiva oppimiskokemus, jonka pohjana toimii huikea verkkoluentopaketti, jossa käydään seikkaperäisesti koulutuksen taustalla oleva teoriatieto läpi.  Mahdollisesti ensimmäistä kertaa Suomessa, osallistuja voi tulla tulla lisäkoulutukseen vain soveltamaan tietoa käytäntöön, sillä käytettävä teoriatieto on jo valmiiksi hallussa. 

Mikä Flipped Classroom?
Flipped Classroom eli käänteinen luokkahuone on uuden ajan oppimismenetelmä, jossa teoriatieto opetetaan etukäteen esimerkiksi videoiden välityksellä ja oppitunnilla voidaan keskittyä syventämään osaamista ja soveltamaan käytäntöä.

Tämä oppimismenetelmä nostaa tutkitusti oppimisen tasoa ja auttaa aidosti omaksumaan opiskeltavia asioita. Flipped Classroomia on tutkittu oppimismenetelmänä niin kotimaassa kuin ulkomailla, loistavin tuloksin.

 

Oppimiskokemus ei keskity perinteiseen tapaan yksittäisiin kehonosiin, vaan on nimensämukaisesti integraalinen ja käsittelee fysioterapiaa prinsiippipohjaisesti.
Fysioterapeutti on liikkeen ja liikkumisen asiantuntija ja tähän tarpeeseen oppimiskokemus vastaa.

Integraalinen Fysioterapia oppimiskokemuksen jälkeen osallistuja osaa tulkita ihmiskehon toimintaa systemaattisesti pohjaten ymmärrettäviin ja helposti pureksittaviin perusperiaatteisiin. Systemaattisen tutkimisen pohjalta osallistuja osaa kohdistaa hoidot ja harjoitteet spesifisti, jotta hoitotulokset ovat optimaalisia.
Ei enää arvailua ja kikkailua, vaan rautaista ammattitaitoa ja loogista päättelyä!

Pelkkä teoriaosaaminen ei kanna mihinkään! 
Oppimiskokemus on täynnä käytännönläheisyyttä ja aitoja asiakastapauksia joiden pohjalta opittua tietoa joutuu soveltamaan. Nämä asiat viedään aidosti käytäntöön.

Ei enää työkalupakkiterapiaa tai koulukuntaisuutta.
Liian kauan fysioterapia on pyörinyt yksittäisten menetelmien ja metodien ympärillä. Oppimiskokemus syntetisoi kymmenien eri koulukuntien parhaita puolia tuoden niitä yhteen. Kaikissa koulukunnissa on hyviä asioita, mutta soveltamatta niitä, jäämme metodien palvelijoiksi. Kymmenientuhansien eurojen koulutusten sijaan saat yhdessä paketissa näiden kaikkien parhaat puolet, helposti ymmärrettävässä muodossa.

 

02

Oppimiskokemus vie lisäkoulutukset uudelle tasolle.

Integraalinen Fysioterapia oppimiskokemus varmistaa, että nostat ammatillisen osaamisesi uudelle tasolle.

 

Flipped Classroom

Huikea lähes 20 tunnin teoriapaketti laadukkaassa videomuodossa, jossa opetetaan kaikki teoriatieto etukäteen.

Käytäntö

Viikonlopun opetuksessa keskitytään pelkästään käytännön soveltamiseen ja ongelmanratkaisuun

Webinaarit

Oppimiskokemus sisältää webinaareja käytännön viikonloppujen välissä, joissa palataan epäselviksi jääneisiin asioihin.

Mentorointi

Osallistujan on mahdollista saada lisäksi henkilökohtaista ohjausta ja mentorointia esimerkiksi omien haastavien asiakkaiden läpikäymiseen.

 

03

Miksi Integraalinen Fysioterapia?

Integraalinen Fysioterapia oppimiskokemus vastaa opiskelun ja työelämän haasteisiin uudenlaisella tavalla.

 

Ei metodikeskeisyyttä

Fysioterapia on täynnä metodi- ja työkalupakkiajattelua, jotka vievät alaa täysin väärään suuntaan. Metodien aika on nyt ohi.

Järkihinta

Oppimiskokemus tuo yhteen pakettiin kymmenien tuhansien eurojen arvosta materiaalia

Tuloksellisuus

Asiakkaat haluavat tuloksia. Tuloskeskeisyys on fysioterapian perusta. Kun lopetamme arvailun, saamme tuloksia joista emme voineet edes haaveilla!

 

Uusi oppimistekniikka

Flipped Classroom oppimistekniikka tutkitusti auttaa omaksumaan tietoa, eikä osaaminen jää ulkoa muistamisen tasolle. Kun teoriatietoa saa omaksua rauhassa, on käytännön oppiminen helppoa myöhemmin.

Viikonloppukoulutukset eivät riitä.

Yksittäiset viikonloppukoulutukset vain sekoittavat pään, eikä opettaviin asioihin ehdi paneutua. Oppimiskokemuksessa varmistetaan oppiminen Flipped Classroomin sekä webinaarien ja käytännön soveltamisen avulla.

Itsevarmuus

Integraalinen Fysioterapia oppimiskokemuksen avulla nostat asiantuntemuksesi täysin uudelle tasolle. Nostat ammatillista itsevarmuutta ja profiilia asiakkaidesi silmissä, jonka avulla saat uusia asiakkaita.

 

 

 

 

05

Mitä osaat oppimiskokemuksen jälkeen?

Oppimiskokemuksen jälkeen osaat tutkia systemaattisia tuki- ja liikuntaelinvaivaista asiakasta diagnoosista riippumatta. Osaat tehdä loogisia päätelmiä tutkimisen perusteella ja luoda systemaattisia interventioita.

Osaat luoda harjoitusohjelmia jotka perustuvat asiakkaidesi todellisiin tarpeisiin eivätkä arvailuihin. Noudattamalla Integraalisen Fysioterapian mallia ja tuomalla siihen omia muualla oppimisiasi taitoja et koskaan ole hukassa vaikka ovesta astelisi kuinka hankala asiakastapaus.

 

Tieto

Saat laajan (yli 20h) tietopaketin yleisimmistä tuki- ja liike-elimistön 

Taito
Yksinkertaistat olkapääkipuisen asiakkaan kanssa työskentelyä. Tiedät miten olkapääkipuiselle asiakkaalle perustellaan harjoitteiden tekeminen ja osaat systemaattisesti luoda interventioita jotka todella toimivat. Olkapääkipuisen asiakkaan kanssa työskentely on motivoivaa ja antoisaa oppimiskokemuksen jälkeen.

Viisaus

Jännevaivat voivat olla kinkkisiä ellei taustalla ole selvä kuntoutusta ohjaava malli. Oppimiskokemuksen jälkeen ymmärrät selkeästi mitä jännevaivainen asiakas tarvitsee ja kuinka luot jännevaivaiselle asiakkaalle interventioita jotka ylittävät kaikki odotukset.

Rintakehä ja lantio

Ymmärrät rintakehää ja lantiota like nevö beföör. Nämä kaksi aluetta määrittävät miten ylä- tai alaraaja toimii. Opit systemaattisen ja johdonmukaisen tutkimisen avulla selvittämään miten rintakehän ja lantion toimintaa muuttamalla muutetaan helposti pallonivelten toiminnallisuutta.

 

 

Alustava ohjelma

 

Flipped Classroom sisältö

Intro
Filosofia
Epäsymmetrinen ihminen

Neurologia 101
Anatomia ja fysiologia 101
Kipu 101
Hengitys 101

Alaraajojen kiputilat
Yläraajojen kiputilat
Selän kiputilat

Fyysisen harjoittelun perusteet
Fyysisen harjoittelun malli

Manuaalinen terapia
Elämäntavat ja niiden merkitys
Henkinen harjoittelu
Kommunikaatio ja vuorovaikutus
Integraalisen Fysioterapian malli

1. viikonloppu

Käytännön näkökulmasta:

Strukturaaliset arkkityypit
Ventilatorinen mekaaninen variabliteetti aksiaalisen ja appendikulaarisen luurangon näkökulmasta

Dynaaminen ISA & IPA

Non-kompensatorinen ja kompensatorinen mekaniikka

Orientaatio vs kompensaatio ja maladaptiiviset strategiat

Kompensaatiokerrokset

Testaaminen ja tulkinta

Kliininen päättely ja hypoteesin asettaminen

2. viikonloppu

Käytännön näkökulmasta:
Manuaaliset strategiat

Sensomotorinen spektrumi

Alaraajan progressiiviset kuormittavat strategiat

Yläraajan progressiiviset kuormittavat strategiat

Korkean kuorman aktiviteetit ja progressiivisuus triplanaarisesti

aAsennot, kaavat ja liikemallit

Kivusta suorituskykyyn progressiot

 

03

Kokemuksia

 

 

 

Kivusta suorituskykyyn -kurssilla Jari tuo esille harkitusti rakennetun ja saumattoman jatkumon kuntoutuksen ja suorituskyvyn kehittämisen välille, jollaista harvoin nähdään alan koulutuksissa. Käytännön osuudet ja teoriassa jaetut ideat varmistavat sen, että tästä kurssista hyötyvät todella monet alan ammattilaiset riippumatta koulutustaustasta. Suosittelen kurssia niin valmentajille kuin kuntoutusalan ammattilaisillekin.

Ville Vilén

Suorituskykykeskus

Fysioterapeutti, valmentaja, kouluttaja

  •